Lakiasiaintoimisto            Matti Jousinen 

LUVAN SAANUT OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJA  PALVELUKSESSASI

Lakiasiat  luottamuksellisesti


Hoidamme kaikki lakiasiat ammatti-taitoisesti ja luotettavasti.

Tarjoamme luotettavaa ja yksilöllistä oikeudellista palvelua yksityishenkilöille ja yrityksille.

Ymmärrämme myös, että kustannustehokkuus on asiakkaillemme tärkeää jonka vuoksi hoidamme toimeksi-antonne ripeästi ja taloudellisesti. 

Pyrimme kaikissa asioissa ensisijaisesti sovinnolliseen ratkaisuun.

Rikosoikeus

Avustaminen rikosasioissa 

Syylliseksi epäillyn sekä yhtälailla asianomistajan avustaminen rikosprosessin eri vaiheissa.

  • Esitutkinnassa ja 
  • oikeudenkäynneissä.
  • puolustajan määräykset
  • oikeusapuasiat

Veroasiat

Avustaminen ennakollisissa ja jälkikäteisissä veroasioissa

  • Verosuunnittelu sekä verotuksen oikaisuvaatimukset. 
  • Avustaminen verotarkastuksissa.
  • Maksusuunnitelmien tekeminen verottajan kanssa

Siviili- ja hallintoasiat

Laaja-alainen avustaminen

  • Erilaisissa hallinto-, riita-, sekä                                ulkomaalaisasioissa. 
  • Oikeusapuasiat